Cięcie Water Jet
Konkurencyjną metodą w stosunku do rozdzielania różnych materiałów wiązką laserową jest cięcie strumieniem wody. Ogólnie charakteryzuje się ona dobrą jakością ciętych powierzchni oraz brakiem odkształceń i wpływu temperatury na obrabiany materiał. Umożliwia wykonywanie cięć, żłobienie i przebijanie praktycznie wszystkich materiałów z wyłączeniem diamentu. Cięcie strumieniem wody jest procesem cięcia na zimno.

Cięcie materiałów z zastosowaniem wody, jako czynnika tnącego, jest procesem, w którym wykorzystuje się silnie sprężony strumień wody, przepuszczany przez dyszę o małej średnicy. W wyniku tego powstaje cienka struga wody o bardzo dużej prędkości przekraczającej trzykrotną prędkość dźwięku. Wypływająca woda usuwa rozdzielany materiał ze szczeliny cięcia w wyniku erozji i zmęczenia ścinającego. Procesowi towarzyszą stosunkowo duże naprężenia lokalne. W zależności od twardości i innych parametrów fizyko-chemicznych rozdzielanego materiału, do strumienia wody dodaje się proszki ścierne z granatu, oliwinu, krzemionki lub węglika boru. Ich zadaniem jest ułatwianie procesu cięcia, jak również wykonywanie mikroobróbki powierzchni, co w efekcie zapewnia utrzymanie jakości i wymaganych wymiarów końcowych wykonywanego elementu. Analogicznie do technologii cięcia wiązką laserową, rozdzielanie materiałów strumieniem wodno-ściernym jest prowadzone jako proces cięcia automatycznego lub zrobotyzowanego, w których wykorzystuje się podobne układy sterowania. Układy wykonawcze prowadzone są wyłącznie w sposób zmechanizowany.
Głowica z dyszą tnącą najczęściej ustawiona jest prostopadle do powierzchni ciętego materiału. Możliwe jest też pochylenie głowicy pod określonym kątem, gdy proces wykonawczy przewiduje ukosowanie, żłobienie lub innego rodzaju obróbkę. W obecnym czasie stosowane są trzy rodzaje urządzeń wykorzystujących technologię cięcia strumieniem wodno-ściernym: - o ciśnieniu wody do ok. 70MPa i średnicy dyszy 3mm, z mieszaniem wody i proszku ściernego w komorze przyległej do dyszy tnącej, - o ciśnieniu wody 70MPa z bezpośrednim wprowadzaniem do dyszy o średnicy 3mm mieszanki proszku ściernego i wody wytwarzanej wcześniej w małym zbiorniczku ciśnieniowym, - o ciśnieniu wody 200 do 400MPa z mieszaniem wody i proszku ściernego przed dyszą o średnicy 1mm.
Strumieniem czystej wody można ciąć z dużą prędkością miękkie materiały niemetaliczne takie jak papier, skórę, tworzywa sztuczne, gumę, tkaniny i inne. Dla tych cięć średnica strumienia wody może wynosić nawet mniej niż 0,1mm. W przypadku materiałów metalowych i innych niemetalicznych prędkości cięcia są już znacznie mniejsze. W zależności od rodzaju materiału, koniecznym jest wprowadzanie do strumienia wody drobnego proszku ściernego, który wspomaga proces cięcia. Efektem tego jest potrzeba zastosowania dysz o większych średnicach, niemniejszych niż 0,25mm. Cięcie strumieniem wodno-ściernym jest także możliwe w warunkach zagrożenia wybuchem, a więc cięcie np. pocisków wybuchowych, a także w warunkach zagrożenia pożarem czy porażenia prądem.
Specyfikacja techniczna
• typ maszyny:  ByJet Smart 3015 firmy Bystronic o mocy 32kW
• technologia:  mieszanka wody i ścierniwa w postaci wąskiego strumienia pod ciśnieniem 3800bar
• obszar cięcia:  X = 3000mm, Y = 1500mm
• typ materiału i grubości cięcia (cięcie jakościowe):  bez ograniczeń do grubości 200mm
• tolerancja maszyny:  ± 0,08mm
• powtarzalność wykonania:  ± 0,025mm
• prędkość pozycjonowania jednoczesnego X/Y:  28m/min
• max. zużycie wody:  2,5l/min
• średnia prędkość cięcia:  10m/min
• max. nośność stołu roboczego:  750kg
MASTPOL sp. z o.o. sp. k.
ul. Tulipanowa 2
81-198, Kosakowo
GPS: 54°35'26.0"N  18°28'39.0"E
NIP: 5871607096
REGON: 220150841

tel.: +48 58 679-14-00
tel.: +48 58 679-14-01
fax: +48 58 679-29-70
e-mail: info.mp@mastpol.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000577616, Kapitał zakładowy wpłacony: 2 025 000zł
Bank PEKAO S.A. o/Gdynia, nr konta: 95 1240 1239 1111 0000 1642 5330 (PLN) / PL84 1240 1239 1978 0000 1642 5343 (EUR)  BIC: PKOPPLPW