Gięcie blach
Nasze możliwości gięcia blach
Prasa krawędziowa Beyeler PR 200 IPC
Specyfikacja techniczna
• typ maszyny:  Beyeler PR 200 IPC firmy Bystronic
• technologia:  matryca do M100 ze stemplem | 'Air Bending'
• min. promień gięcia:  r = 3mm
• max. długość linii gięcia:  L = 3100mm
• typ materiału:  ST, NIRO, ALU
• sterowanie:  CNC
• max. szybkość gięcia:  10mm/s
• dokładność pozycjonowania:  0,01mm
• nacisk:  200t
Prasa krawędziowa Xpert 40/1030
Specyfikacja techniczna
• typ maszyny:  Xpert 40/1030 firmy Bystronic
• technologia:  matryca do M100 ze stemplem | 'Air Bending'
• max. długość linii gięcia:  L = 1030mm
• min. promień gięcia:  r = 3mm
• typ materiału:  ST, NIRO, ALU
• sterowanie:  CNC
• max. szybkość gięcia:  25mm/s
• dokładność pozycjonowania:  0,01mm
• nacisk:  40t
MASTPOL sp. z o.o. sp. k.
ul. Tulipanowa 2
81-198, Kosakowo
GPS: 54°35'26.0"N  18°28'39.0"E
NIP: 5871607096
REGON: 220150841

tel.: +48 58 679-14-00
tel.: +48 58 679-14-01
fax: +48 58 679-29-70
e-mail: info.mp@mastpol.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000577616, Kapitał zakładowy wpłacony: 2 025 000zł
Bank PEKAO S.A. o/Gdynia, nr konta: 95 1240 1239 1111 0000 1642 5330 (PLN) / PL84 1240 1239 1978 0000 1642 5343 (EUR)  BIC: PKOPPLPW